Inlagt av Anna Gaul

Då vi hade många av våra medlemmar som gärna ville ha kvar step på torsdag kl 17.15 så byter vi tillbaka from den här veckan. Vi hoppas vi kan få in kickboxning på schemat en annan dag ochg tid framöver! 

Om du gärna vill ha kickboxning på schemat så skicka oss gärna ett mail så vi vet att efterfrågan finns. Föreslå även dag och tid som passar dig!