Vi har utformat ett program med stödåtgärder för chefer och medarbetare. Programmet innebär att medarbetaren har x antal träffar med en av våra hälsocoacher för att förbättra sin fysiska och psykiska hälsa.

Vi börjar med ett möte där vi tillsammans (coach, medarbetare och chef) utreder hur vi kan stödja personen på bästa sätt och gör därefter en handlingsplan och tidsplan med tydliga mål.

Vi bestämmer antal timmar och ett uppföljningsdatum där vi utvärderar framgångar och förbättring. Vi upprättar tillsammans ett avtal som innebär att coachen kan samtala med chefen under coachperioden för att uppnå önskade resultat.

- Vår intention är att vara ett stöd för chefer och medarbetare med vår kunskap om hälsa och hur man skapar välmående.

- Målet är att medarbetarna ska få kunskaper som leder till att han/hon kan ta större ansvar för sitt fysiska och psykiska välmående.

- Att sjukskrivningar minskar.

För bokning av tid kontakta
Anna Gaul på 070 726 55 08
anna@traningspuls.se