Vi på Träningspuls erbjuder ett flexibelt hälsoprogram för all personal och vår intention är att inspirera till bättre välmående. Vi vill att alla i personalen ska kunna hitta något som passar just dem, därav vårt flexibla upplägg. Våra hälsocoachers främsta uppgift är att inspirera och coacha till bättre hälsa utifrån medarbetarens behov och önskemål.

Föreläsning ”Må bättre”
Vi startar våra hälsoprojekt med en föreläsning för alla medarbetare. Vår intention med föreläsningen är att få deltagarna att reflektera över sin egen hälsa och livssituation. Utan pekpinnar pratar vi om vad vi kan välja i livet för att må bättre. Vi berör bland annat områden som kost, stress, träning samt sömn och vi pratar även om hur våra tankar påverkar vårt välmående.

Livsstilsanalys via webben
Efter föreläsningen skickas en livsstilsanalys via mail till varje medarbetare. Den innehåller 24 frågor kring livsstil och hälsa. Enkäten är helt anonym. Därefter får medarbetaren en sammanställning på svaren samt tips och råd till hur han/hon kan förbättra sin hälsa.

Hälsocoachning
Nästa steg är att medarbetaren får träffa en av våra hälsocoacher och fokusera på de områden som passar just för den personen. Inom följande ämnen kan vi erbjuda coachning:

• Stresshantering
• Ledarskap
• Kommunikation
• Beteendeförändring
• Relationer
• Mindfulness
• Yoga
• Meditation
• Kost/näring
• Sömn 
• Vikt
• Personlig träning
• Hälsotest (konditionstest, blodtryck, vägning på Tanitavåg, skelettmätning mm)
• Remiss för blodprovtagning 

För mer information samt offert kontakta
Anna Gaul på 070 726 55 08
anna@traningspuls.se